Toiminta

Panostamme lasten ja heidän vanhempiensa eheytymiseen ja hyvinvointiin sekä turvalliseen arkeen.
Tavoitteena on, että meille sijoitetun lapsen elämänlaatu paranee ja pystymme auttamaan perheen jälleenyhdistämisessä.
Suunnitelmallinen arki ja aikuisen läsnäolo turvaavat lapsen kasvua kohti hyvää aikuisuutta.
Arjen rutiinit  toistuvat päivittäin, ennakointi auttaa nuorta keskittymään tasapainoiseen elämään.
Pidämme tärkeänä koulunkäynnin sujumista sekä erilaisia harrastus- ja terapiatoimintoja.
Monenlaiset koulunkäyntiongelmat pyritään ratkaisemaan sijoitusjakson aikana erilaisilla tukimuodoilla.
Joustavuutta yksilökohtaiseen tukeen löytyy, nuoren asettaminen tiettyyn sapluunaan on meille vierasta.
Toteutamme omaohjaajajärjestelmää. Siinä lapsi saa kunnioitusta, turvallisuutta ja mahdollisuuden kiintyä.
Hän kehittyy omien kykyjensä ja valmiuksiensa mukaan itsenäiseksi yhteiskunnan jäseneksi rinnallaan sitoutunut aikuinen.
Omaohjaaja on nuoren lähin tukihenkilö Noisniemessä.
Hän luo myös kontaktit nuoren omaisiin sekä sijoittavaan sosiaalityöntekijään ja muihin yhteistyötahoihin.
Koulun loma-aikoina teemme matkoja ulkomaille ja kotimaahan, retkeilemme ja kokeilemme uusia asioita.
Yhdessä tekeminen, osallistaminen ja vuorovaikutus hoitavat.
Rakennamme myös räätälöityjä jälkihuoltopalveluita sijaishuollon päättymisen jälkeen.
Käytännön avun lisäksi tuemme psykososiaalisin keinoin täysi-ikäisyyden saavuttaneita nuoria.

Omavalvonta_2023

terassi kaukaa_1