Perhetyö

      Lapsen tai nuoren sijoittaminen kodin ulkopuolelle on aina kriisitilanne koko perheelle.          
Lapsen etu turvataan tukemalla muitakin perheenjäseniä. Olemme sitoutuneita työskentelemään
nuoren verkoston kanssa laaja-alaisesti kun se vie kokonaistilannetta eteenpäin.
Tulehtuneet ja ristiriitaiset välit perheissä ovat yleisiä ongelmia.
On erilaisia elämäntilanteita ja vaiheita, jotka ovat ylitettävissä tukemalla ja auttamalla koko perhettä.
Perhetyötä tehdään aina yhteistyössä kaikkien perheenjäsenten kanssa.
Käymme perhekeskusteluita joko perheen kotona tai terapiatiloissamme Noisniemessä.
Tuemme perhepsykoterapialla kaikkia perheenjäseniä vuorovaikutuksessa ilmenevien häiriöiden korjaamiseksi.

Noisniemen piha